سواحل آلانیا

                                سواحل آلانیا

                                

                                                 جامعه  اروپا  در  کشورهای  خود  برای  شناکردن در دریاچه ها  و آبهای دریائی  تعیین کیفیت

                                                  میکروبیولوژیکی  از پارامترهای  آب  استفاده  می شود  به  عنوان  نشان  هدایت  و  هنجاری 

                                                 مققرراتاین مطالعات معمولا تحت نام کمپین پرچم آبی ترکیب شده است.

                                                  آلانیا


                                                 آلانیا شامل سواحل شنی گسترده که با پرچم آبی برای شنا مشخص شده است که با توجه به مرکز

                                                 شهرستان غرب و شرق شبه جزیره آلانیا آب سواحل آبی فیروزه ای می باشد که در پایین آب اگر

                                                 آب وهوا آرام باشد ماهی ها را می توانید با چشم غیر مسطح ببینید کلوپاترا در غرب  و در شرق

                                                 سواحل نارنجی کی کوبات .

                                                 این شهرستان از دسترس اینجکوم و فوگلا و کوناکلی به محموت لار می رسد که سواحل آلانیا را

                                                 به مایل در می نوردد آشنائی  با  سواحل آلانیا و دوش گرفتن رایگان می باشد  چتر و صندلی  در

                                                 عرشه یا ساحل و این خدمات هزینه در بر دارد . در ساحل حوله نمی دهند

        

                                                  ساحل کلوپاتر

 

                                                  ساحل کلوپاترا در انتهای  غرب  نیمه جزیره آلانیا شروع و به طول ۲ کیلومتراست ملکه  آخرین 

                                                  هلنی ازمصرباستان بود که  در بین  مناطق ام کیو ۶۹ و ام کیو ۳۰  در  سواحل  کلوپاترا زندگی 

                                                  می کرده است

                                                  برطبق افسانه روم کلوپاترا و مناطق اطراف آناتونی یک هدیه به ملکه مصر بوده است

                                                  ساحل داملاتاش


                                                  تاریخچه ای از شبه جزیره هست که درغرب مقابل ساحل غارکلوپاترا دریایی با پرچم آبی و ساحل

                                                  شن و ماسه بوده است  پشت دامنه های شبه جزیره ساحل لیانس بوده که توسط  خلیج های کوچک

                                                  به شبه جزیره گسترش  داشته و از سنگ  ساخته شده  کلوپاترا می باشد بر اساس افساته درطول

                                                  سفر ملکه مصردر مدیترانه در سواحل کلوپاترا آلانیا شنا می کرده است

                                                  

                                                   ساحل کی کوبات

                                       

                                                   در شرق شبه جزیره در حدود ۳ کیلومتر طول با  شروع در مقابل شهرستان سالن که  دریایی با 

                                                    پرچم  آبی و ساحل شنی دارد  برخی  از بخشهای شن و ماسه  سنگ وجود دارد پارکها و فضای

                                                   سبز در امتداد  جاده از امکاناتی  که  برای  توریستها در نظر گرفته  شده  این ساحل  هم  چنین

                                                   به  عنوان بن گونویل شناخته شده است محبوب ترین ساحل در آلانیا ساحل کلوپاترا می باشد که

                                                   ورزش هایآبی در آن و همه نوع کسب و کار به وفور وجود دارد.

                                                   در سواحل شرق از مرکز شهرستان در حدود ۱ کیلومتر  طول دریا با  پرچم آبی  می باشد ساحل

                                                   کی کوبات در ادامه به رودخانه اوبا می رسد که درآن نهربا جریان کم به پایان می رسد دامنه های

                                                   کوه ثور با  شکوه  پشت سواحل شنی با قطر ۱۰۰ متر از دیدنی های این  شهر می باشد دریا با

                                                   ساحل شن و ماسه دربرخی ازمکانهای بروک این پذیرش رایگان است و بوفه ها که خدمات ارائه

                                                   می نمایند.

                                                   ساحل اینجکوم


                                                   در حدود ۲۵ کیلومتری غرب آلانیا به طور طبیعی ساحل زیبا از شن و ماسه و درخت کاج میباشد

                                                   همچنین  مدیریت  جنگل امکاناتی  مهیا  نموده است در تابستان شما می توانید از خدمات کارکنان

                                                   شرکت بهره مند  شوید  علاوه  بر این افرادی هستند چادر در اردوگاه دایر می کنند ساحل درحدود

                                                   یک مایل طول و مشهوربه ساحل ماسه است که عمق دریا در حدود ۵ متر به آرامی شروع میشود

                                                   سواحل دیگر


                                                   فوگلا پلاژ آلانیا در طیف گسترده ای از ۲۰ کیلومتری غرب شروع می شود مسافران ازقایق برای

                                                   تفریح و شنا در خلیج استفاده می کنند در پلاژ فوگلا صرف ناهارمهیا می باشد دریا وساحل شن و

                                                   ماسه و بخشهایی سنگ وصخره ای همچنین ماهی وکباب در ساحل دریا درهتل توریستی رستوران 

                                                   کشور که مشهور است مهیا می باشد درساحل ورزشهای آبی دایراست